PERNIÖN LAURIN MARKKINAT

 

Laurin Markkinoiden historiaa

Varhaisimmat tiedot Perniön Laurin Markkinoista on löydetty virsikirjoista ja vanhoista almanakoista.
Vanhin maininta on vuodelta 1573. Tällöin markkinat pidettiin todennäköisesti Latokartanossa, Muntolanniemellä, jossa kuninkaantie ylitti Perniönjoen, tien jatkuessa Pyhäjoen kautta kirkon seudulle.
Markkinoiden ajoittuminen Laurin päivän yhteyteen liittyi väen kokoontumiseen ruokailemaan katolisen Pyhän Laurin kunniaksi. Samalla oli kätevää tehdä ostoksia ja myydä omia tuotteitaan markkinoilla.
Myöhemmin 1600-luvulla tuli tieto palkolliseksi pestuusta antaa kolmea kuukautta ennen muuttoa, Laurin päivään mennessä.
Siten Laurin Markkinoista muodostui myös palvelusväen pestipäivä jolloin sille myös maksettiin pestiraha. Sittemmin kirkkoherra, kirkkolautakunta ja käräjäväki valittivat maaherralle, että työväki houkutellaan Laurin Markkinoille niin, että tämä on niillä juopoteltuaan kiireisimpään työaikaan työhön kykenemätöntä.

 

Perniön kunnalla 24 vuotta

Perniön elinkeinolautakunta halusi elvyttäänkunnan perinteitä ja aloitti uudelleen Laurin Markkinat perjantaina 10. elokuuta vuonna 1978.
Jo ensimmäisenä kesänä tapahtumaan liitettiin runsaasti kulttuuritarjontaa, soittoa, laulua, tanssia ja näytelmiä sekä kilpailuja kuten lentopalloa ja tikanheittoa.
Alkuvuodet nämä markkinat pidettiin kirkonkylän torilla. Vuonna 1981 ne siirtyivät kirkon vieressä olevalle koulun pihalle. Perniön kunta hoiti Laurin Markkinat –tapahtuman järjestelyt aina vuoteen 2001, kunnes kunta halusi säästösyistä luopua.

Markkinat omaksi yhdistykseksi

Laurin Markkinat –tapahtuma oli 24 vuoden aikana muodostunut kuntalaisille perinteeksi, tapahtumaksi jonne saapuivat joukolla myös juuriltaan perniöläiset, mutta muualle muuttaneet.
Markkinoiden järjestämiseksi kunnantalon valtuustosaliin oli 10.1.2002 kutsuttu kunnan koko yhdistysväki. Tällöin päätettiin perustaa Laurin Markkinat –yhdistys.
Yhdistyksen perustamisella pyrittiin kokoamaan perniöläiset yhdistysaktiivit turvaamaan Laurin Markkinat –talkooperinteen säilyminen ja sen kehittäminen osana kunnan kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa.
Puolen vuoden yhteisten ponnistelujen tuloksena yhdistys tuotti elokuussa 25. 2002 nykyaikaiset Laurin Markkinat.
Yhdistys on sopinut Perniön kunnan ja nykyisin Salon kaupungin kanssa vuotuisten markkinoiden järjestämisestä pitkäjänteisesti ja toivottaa kaikki perniöläiset yhdistykset mukaan kehittämään markkinatapahtumaa ja sen avulla koko Perniön kulttuuritarjontaa entistä tapahtumarikkaammaksi.

Yhdistys toivottaa myös ulkopaikkakuntalaiset torimyyjät tervetulleiksi markkinoille vuosittain. Teette markkinoistamme tapahtumarikkaan.