Perniön Laurin Markkinat ry

 

Yleisiä sekä turvallisuus- ja pelastusohjeita

1.Järjestäjä
Perniön Laurin Markkina yhdistys

2. Markkinoita koskevat tiedustelut
Myyntipaikka 

3. Markkina-alue
Markkina-alueena on erillisenä liitteenä sivuillamme

4. Myyntiajat
Lauantaina kello 9.00-15.00

 

5. Markkinapaikkojen varaaminen ja maksaminen
Järjestäjän yhteystietorekisterissä oleville kauppiaille lähetetään myyntipaikasta lasku, jonka eräpäivä on 30.5. kuluvaa vuotta. Maksamattomat paikat myydään internetin välityksellä 1.6 kuluvaa vuotta klo 9.00 alkaen. Varatusta paikasta yhdistys lähettää varaajalle laskun, joka on maksettava HETI. Markkinapaikkojen internet-myynti päättyy 29.7 kuluvaa vuotta klo 17.00 tai mikäli paikat loppuvat ennen tätä. Tämän jälkeen vapaita paikkoja voi tiedustella paikkavastaavalta. Paikkavastaava voi myydä tyhjät paikat uudelleen, mikäli paikanhaltija ei ole tullut paikalleen lauantaina 3.8 kuluvaa vuotta klo 7 mennessä. Maksukuitti on esitettävä pyydettäessä. Markkinapaikan edelleen myynti on KIELLETTY. Internet-osoite:www.pernionlaurinmarkkinat.fi

6. Markkinapaikkojen koko
Markkinapaikat ovat pääasiassa kooltaan 4 x 4 m

7. Myyntipaikan pystytys
Myyntipaikan pystytyksestä vastaa markkinamyyjä. Myyjän on huomioitava, että myyntikatos
ei ylitä myyntipaikan reunoja. Järjestäjällä on oikeus poistaa rajan ulkopuoliset rakennelmat ja tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suorittamaan tarpeelliset muutokset. Mikäli annettuja määräyksiä ei noudateta, voidaan myyjä poistaa markkinoilta. Myyntipaikkojen pystytyksen voi aloittaa ——

8. Sähkö
Koska sähköä on tarjolla niukasti, sähköä myydään VAIN TORIALUEELLA ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSEEN JA SÄILYTYKSEEN, ei valaistukseen. Sähköä myy torivalvoja p.0449818113 (sovittava ennakkoon)

9. Järjestyksenvalvonta
Perniön Sisu hoitaa markkina-alueen yleisen järjestyksenvalvonnan

10. Elintarvikeilmoitus
Elintarvikemyyjien on täytettävä elintarvikeilmoitus ja palautettava se 4 arkipäivää ennen tapahtumaa. Palautus/yhteystiedot:
Salon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto, PL 77, 24101 Salo. Terveystarkastaja Marjo Härkönen, puh. 02-778 4608, ymparistoterveydenhuolto@salo.fi . Ilmoituksen voi tehdä postitetulla lomakkeella, sähköpostitse tai soittamalla (tarvittavat tiedot: toimija, yhteystiedot, myytävät elintarvikkeet).

11. Siivous
Myyjät ovat velvollisia siivoamaan oman myyntipaikkansa ja viemään roskat niille varatuille
roskalavoille. Lavojen sijainti on merkitty markkinakarttaan.

12. Pysäköinti ja autolla ajaminen
Autolla ajaminen ja pysäköinti on kielletty markkina- ja puistoalueella.Poikkeus tilanteissa otettava yhteyttä liikenteen ohjauksestavastaavaan henkilöön. Markkinamyyjien pysäköinti paikat siaitsevat markkina alueen ulkopuolella.
Huoltoteitä ei saa tukkia.

13. Paloturvallisuus
Kaikilla avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto; sammutuspeite 120 x 180 cm ja vuoden sisällä tarkastettu 6 kg:n 27A hyväksytty käsisammutin.
Huom! Yhdessä 4 x 4 m myyntipisteessä saa olla nestekaasua max 25 kb (sisältää tyhjät pullot). Varapulloja ei saa säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nestekaasua enintään 25 kg.

14. Ensiapu ja yleinen hätänumero
Ensiapupiste on merkitty karttaan se sijaitsee inffopisteen yhteydessä.Ensiapu ihmiset erottaa liiveistään.
Yleinen hätänumero on 112.

15. WC:t
Vessat on merkitty karttaan (bajamajat).

16. Muuta
Mikäli nyt ensimmäistä kertaa Laurin markkinoilla oleva myyjä haluaa saman myyntipaikan
seuraavana vuonna, hänen tulee täyttää yhteystietolomake, jonka saa myyntipaika antaneelta henkilöltä . Lomake palautetaan täytettynä . Täytä lomake myös, mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet.

 

Puhelinnumeroita:

Yleinen hätänumero 112

Tapahtumasta ja turvallisuudesta vastaava: Laurin Markkina Yhdistyksen puheenjohtaja  ___________ sekä Liikenteenohjauksesta vastaava Jouko Helle
Liikenteenojauksesta vastaava : Jouko Helle 0445015238
Markkinapaikat: 
Järjestyksen valvoja: Jouko Helle 0445015238
Sähköt : 
Terveystarkastaja: Marjo Härkönen puh. 02-778 4608
Ensiapuvastaava: